* Aitame ka lisatasueest organiseerida kullerteenust üle Eesti

Müügitingimused

Veebipoe omanik on Soft Furniture OÜ, registrikoodiga 16108811, aadressiga Artelli 7 box 9, Tallinn, Harjumaa 10619.
Müügitingimused kehtivad Soft Furniture veebipoest ostja (edaspidi Klient) ja ettevõtte Soft Furniture OÜ (edaspidi Soft Furniture ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
Veebipood on Soft Furniture poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Soft Furniture vahendab mööbli- ja sisustuskaupade tootjate toodete müüki Kliendile.
Lisaks Üldtingimustele reguleerivad müüja ja kliendi vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Üldine

 • Tooteid müüakse nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele. Juriidilistel isikutel on samuti võimalik Soft Furniture veebipoest oste sooritada, kuid neile ei kehti kasutustingimustes toodud tarbijate õigused (näiteks kaupade 14-päevane tagastusõigus, 2-aastane pretensioonide esitamise õigus jne).
 • Soft Furniturel on õigus teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Soft Furniture veebilehel. Mistahes muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt.
 • Kõik veebipoes märgitud toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%. Toote hinnale võib lisanduda toote Kliendi asukohta vedamise ja või paigaldamise tasu.
 • Toodete kirjeldused võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
 • Toodete mõõdud on võimalikult täpsed, kuid pehme mööbli iseärasuste tõttu võib esineda mõõduerinevusi.

Veebipoe tellimuse vormistamine

1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2. Seejärel kliki üleval paremas nurgas oleval ostukorvi nupul, et näha ostukorvi sisu. Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
3. Täitke nõutud andmeväljad, valige sobiv toodete kohaletoimetamise viis, makseviis, lugege läbi ja nõustuge tellimistingimustega ning vajutage lingile „Kinnitan tellimuseˮ.

Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma. Tasuda saab:

1. Koheselt pangalingiga läbi Maksekeskuse süsteemi (Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank). NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

 • Veebikeskkonnas sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna kohe saadaoleva kauba eest ja tellitav kaup 20% ettemaks.
 • Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole.
 • Tellimused, mille eest ei ole tasutud annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.

Tellimuse täitmise tähtajad

Tellimuse täitmise tähtaeg sõltub toote liigist ning tellitud toodete mahust. Tarneaeg jääb vahemikku 4-8 nädalat. Olenevalt diivani mudelist ja Kliendi valitud kangast ka 8-10 nädalat.
Valmistusaja jooksul valmistatakse tehases Soft Furniture Kliendi soovitud toote.

 • Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik täita lubatud tähtaja jooksul, siis võtab Soft Furniture Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
 • Soft Furniture lepingurikkumiseks ei peeta lubatud tellimuse täitmise tähtaja ületamist juhul, kui Soft Furniture viivituse on tinginud kolmandate isikute viivitus (näiteks tootjad/kangatootjad või veoteenuse osutaja).

Kohaletoimetamine

Kõikide Soft Furniture veebipoest tellitud kaupade kohaletoimetamisele lisandub kullertasu(vastavalt asukohale).
Koostöös erinevate partneritega toimetatakse tellitud tooted Kliendile sobivasse asukohta, igasse Eesti otsa.Transport on vaid maja välisukseni ilma tuppaveota.

 • Kauba kättetoimetamine toimub alles pärast kogu tellimuse järgi tasumisele kuuluva summa laekumist Soft Furniture kontole.
 • Soft Furniture ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Soft Furniture ei saanud mõjutada või ette näha.
 • Kui olete ühe tellimusega tellinud erineva tarneajaga tooteid, siis tellimuse kättetoimetamise aeg arvestatakse kõige pikema tarneajaga toote järgi.
 • Pärast tellimuse eest tasumist on võimalik kaupa hoida meie laos tasuta 7 päeva, alates 8-st päevast hoiustamistasu 10€ toode/ööpäev.

Tagastamisõigus

Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul esitades vabas vormis kirjaliku avalduse e-posti aadressile: info@softfurniture.ee.
Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Soft Furniture Kliendile saadetava teatega.

 • Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik
 • Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse.
 • Kui toode on tagastatud, hüvitab Soft Furniture Kliendile
 • 14 päeva jooksul nii tootemaksumuse.
 • Soft Furniture võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Klient on tagastanud toote.
 • Müügihind kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Soft Furniture kontole.

Pretensioonid

Veebipoest ostetud kaupadele kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Soft Furniture vastutab kaupade nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest kui mittevastavus oli olemas kauba ostjale üleandmise hetkel.

 • Kaebuse esitamise tähtaeg hakkab kulgema alates toote üleandmisest Kliendile.
 • Pretensiooni esitamiseks tuleb esitada avaldus aadressile info@softfurniture.ee. Kirjas peab kajastuma toote nimi, telefoninumber, tellimuse number ning kahjustuse kirjeldus koos piltidega.
 • Kõikidele pretensioonidele vastatakse 14. päeva jooksul.
 • Kui toode on praak ning parandatav, organiseerib Soft Furniture paranduse. Kui toodet ei ole võimalik parandada, korraldab Soft Furniture praagi toote väljavahetamise.
 • Soft Furniture ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu.
 • Soft Furniture ei vastuta toote puuduste eest, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt.
 • Soft Furniture ei vastuta kauba puuduste ees, mis tekkisid kaubale normaalse kulumise käigus.
 • Kui parandusse toodud toodet ei ole kasutatud vastavalt toote kasutusjuhendile või kui Soft Furniture tõestab, et tootel esinevad puudused on tekkinud Kliendi süül, siis kaebuse esitamise õigus tootele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse Kliendile koostöös Soft Furniturega hinnapakkumine toote parandamiseks või asendamiseks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on Klient kohustatud tasuma käsitlustasu toote vea tuvastamise ja veo korraldamise eest.
 • Põhjuseta garantiiparandusse toodud toodetega seoses (sealhulgas juhtudel kui puudus ei ole põhjustatud tootja poolt või on rikutud toote garantiitingimusi) tekkinud kulud tasub Klient. Sellisel juhul on Soft Furnitiurel õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde kohta vastavalt töö teostaja kehtivale hinnakirjale.
 • Kui kaebuse aluseks oleva toote parandamine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis Kliendi nõusolekul asendatakse toode samaväärse tootega.

2-aastane garantii

Garantii katab mistahes tootmisveaga isiklikuks tarbeks ostetud toote parandamise või väljavahetamise.

Garantii ei laiene:

 • puudustele, mis on põhjustatud toote juhuslikust või tahtlikust vigastamisest Kliendi poolt
 • puudustele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest
 • puudustele, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes
 • materjalide loomulikule kulumisele

Vaidluste lahendamine

 • Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest.
 • Kliendi ja Soft Furniture vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Soft Furniture on keeldunud ostja kaebuse rahuldamisest või ostja ei ole nõus pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile või kohtule. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse.
OSTUKORV 0